Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας downtown.gr

 

Οι παρόντες Όροι και η Πολιτική Απορρήτου αφορά στη χρήση της ιστοσελίδας www.downtown.gr (εφεξής ο Ιστότοπος), την οποία διαχειρίζεται η εταιρεία BLOOKMEDIA (εφεξής η Εταιρεία ή η DownTown) η οποία εδρεύει στη Λευκωσία, στην οδό Λαρίσσης, 4, Διαμ. 203, Αγλαντζιά, 2120. Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται τον παρόντα δικτυακό τόπο, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε πριν κάνετε χρήση αυτών. Μέσω του δικτυακού τόπου downtown.gr η Εταιρεία παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα όπως ο πολιτισμός, η μόδα, η ομορφιά, οι τηλεοπτικές εξελίξεις, η μουσική καθώς και άλλα ειδικά θέματα (στο εξής «περιεχόμενο»). Αυτό το περιεχόμενο είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε οποιονδήποτε για ιδιωτικούς σκοπούς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Προϋπόθεση για την ανάκτηση του περιεχομένου είναι ότι ο χρήστης επιτρέπει την τεχνολογία JavaScript της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται από τον εκδότη και ότι δεν έχει ενεργοποιήσει τα adblockers ή άλλες τεχνικές λειτουργίες στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί για την επίσκεψη στο δικτυακό τόπο downtown.gr, οι  οποίες επιτρέπουν την αλλαγή του περιεχομένου σύνταξης ή διαφήμισης που παρέχεται από τον εκδότη. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να παραχωρεί στον χρήστη γενική πρόσβαση στο downtown.gr, εάν ο χρήστης δεν εγγυάται τους προαναφερθέντες όρους για την ανάκτηση του περιεχομένου.

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι οι όροι χρήσης μπορούν να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους, μπορείτε να μην κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Στους παρόντες όρους ενσωματώνεται η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστοτόπου η οποία ισχύει για την Ιστοσελίδα και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την  ιστοσελίδα.

Προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών σε μια ποικιλία τρόπων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, όταν οι χρήστες επισκέπτονται το site μας και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή τους πόρους που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου. Οι χρήστες μπορούν, ωστόσο, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας ανώνυμα.
Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους χρήστες μόνο εφόσον υποβάλουν οικειοθελώς τις πληροφορίες αυτές σε μας. Οι χρήστες μπορούν πάντα να αρνηθούν την παροχή προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης, αν και αυτό μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακούν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπουDownTown.gr  κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών.

Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης

Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης για τους χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας. Μη προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μέσω της σύνδεσης στην ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιούνται και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Προστασία ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε υποσελίδα που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δε φέρει καμία ευθύνη.

Προστασία Δεδομένων – Δικαίωμα εναντίωσης

Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Εταιρεία στο τηλέφωνο 210-2724500 στο email: info@downtown.gr. Η Εταιρεία έχει λάβει κάθε απαιτούμενο οργανωτικό, διοικητικό και τεχνικό μέτρο για την διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των χρηστών και τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής σε διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.Η Εταιρεία ενημερώνει τους Χρήστες  για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων ως εξής: Βάσει του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά GeneralDataProtectionRegulation – GDPR), που ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018, τα βασικά δικαιώματα των πολιτών σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα είναι: α) Δικαίωμα ενημέρωσης (Άρθρα 12επ): όπως υποδεικνύει και ο τίτλος του άρθρου, ο Κανονισμός επιτάσσει διαφανή ενημέρωση. β) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15): το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και έχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών όπως αυτές σκιαγραφούνται από το άρθρο 15. γ) Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. δ) Δικαίωμα Διαγραφής – Δικαίωμα στην Λήθη (άρθρο 17 – Righttobeforgotten): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που το αφορούν, αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν το υποκείμενο ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή αν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία ή αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι ή αν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή για να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή αν έχουν συλλεχθεί όταν το υποκείμενο ήταν παιδί. ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν α) η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται ή β) είναι παράνομη ή γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι όλων των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. ζ) Δικαίωμα στην Φορητότητα των Δεδομένων (άρθρο 20): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. στ) Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21): Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (επεξεργασία από δημόσιες αρχές ή από ιδιώτες), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. ι) Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22): Το δικαίωμα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η ανθρώπινη παρέμβαση καταπολεμά το έλλειμμα εμπιστοσύνης της εκάστοτε αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Δικαιώματα επί του περιεχομένου και της χρήσης του

 1. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων: Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και των προστηθέντων αυτής όπως και τα κατατεθειμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
 2. Χρήση μόνο για προσωπικούς σκοπούς: Τα περιεχόμενα της  ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες μόνο για ιδιωτικούς, δηλαδή για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς και οποιαδήποτε χρήση από ιδρύματα, εταιρείες και ιδρύματα δημοσίου δικαίου, ενώσεων, βιβλιοθηκών, αρχών και δικαστηρίων δεν είναι ιδιωτική.
 3. Καμία αναπαραγωγή ή μεταβίβαση: Η μεταφορά περιεχομένου σε τρίτους (ακόμη και μερικά) και η αρχειοθέτηση σε συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης («Cloud») δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται η σύνδεση σελίδων που ανήκουν στο ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (Hyperlink)  σε υπο-παράθυρο (Frame). Απαγορεύεται η ανάγνωση δεδομένων από την πύλη ή τις κινητές εφαρμογές μέσω τεχνικών βοηθημάτων (π.χ. Crawler, Spider, Text-/Data-Mining) ή η αρχειοθέτηση περιεχομένου σε συστήματα βάσεων δεδομένων, π.χ. ως ηλεκτρονική ανασκόπηση Τύπου ή αρχείο.
 4. Εξαιρέσεις για επιλεγμένα περιεχόμενα: Μόνο επιλεγμένα περιεχόμενα επιτρέπονται  να μοιράζονται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, ή το Instagram, να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτυπωθούν. Είναι αυτά που στο πλαίσιό τους εμφανίζονται τα αντίστοιχα εικονίδια.
 5. Εμπορική χρήση: Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του δικτυακού ισότοπου για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει εγγράφως σε αυτό. Μπορείτε να αποκτήσετε δικαιώματα χρήσης από εμάς.
 6. Πνευματικά δικαιώματα ή/και εμπορικές επωνυμίες: Απαγορεύεται να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν πληροφορίες από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και  επωνυμίες.
 7. Τροποποίηση/Τερματισμός της Προσφοράς: Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε ή να περιορίσουμε την προσφορά του  διαδικτυακού τόπου downtown.gr στο σύνολό του ή σε μέρη του ανά πάσα στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τις δωρεάν υπηρεσίες και τις προσφορές.

Εγγύηση

 1. Καταλληλότητα του περιεχομένου: Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη ή ότι μέσω του περιεχομένου της μπορεί  να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο.
 2. Ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα: Οι  πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή για κινητά είναι  συνδεδεμένες και με πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επικαιρότητα των πληροφοριών των τρίτων. Ειδικά όσον αφορά σχόλια επί του περιεχομένου, ρητώς διευκρινίζεται ότι η ιστοσελίδα μας δεν τα υιοθετεί και δεν προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο για την αλήθεια, την βασιμότητα και την καταλληλότητα αυτών. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε σχόλιο ή είδηση που δημοσιεύεται από τρίτα πρόσωπα στην ιστοσελίδα, παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διαχειριστές της Εταιρείας δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υπαιτιότητα.
 3. Επισημαίνουμε ότι δεν υιοθετούμε το περιεχόμενο των MicroSites καθώς και τα διαφημιστικά Banners και το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη γι’ αυτά.Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
 4. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Σύνδεσμοι (Links)

Ο  δικτυακός  τόπος downtown.gr περιέχει συνδέσμους  (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς αυτές τις ιστοσελίδες ή να επηρεάσουμε το περιεχόμενο αυτών. Δεν υιοθετούμε τα περιεχόμενα άλλων ιστοσελίδων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας.

Λοιποί όροι

 1. Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 2. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.
 3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Downtown.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
 4. Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Ιστοτόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
 5. Η Εταιρεία έχει τη διακριτική ευχέρεια να ανανεώσει αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Όταν γίνει αυτό, μπορείτε να δείτε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να αναθεωρήσετε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις.

 

Οκτώβριος 2019