Invisalign: Ο αόρατος τρόπος για να ισιώσετε σήμερα τα δόντια σας!

Όλο και περισσότεροι είναι σήμερα οι άνθρωποι πουεπιθυμούν να αποκτήσουνένα όμορφο, τέλεια ευθυγραμμισμένο χαμόγελο. Τα καλά νέα είναι πως, με τις σύγχρονες ορθοδοντικές μεθόδους, αυτό είναι πιο εύκολο από ποτέ. Ενώ στο παρελθόν, η μόνη διαθέσιμη ορθοδοντική μέθοδος ήταν τα μεταλλικά σιδεράκια, η μέθοδος της αόρατης ορθοδοντικής θεραπείας Invisalign έρχεται να εγγυηθεί ένα άριστο καιπλήρως προβλέψιμο αποτέλεσμα. Η Οδοντίατρος, κ. Ιωάννα Καζάκου, πιστοποιημένηστην τεχνική Αόρατη Ορθοδοντικής Invisalign® (Invisalign provider), μας δίνει πληροφορίες για τις ενδείξεις εφαρμογής της μεθόδου Invisalign, τον τρόπο σχεδιασμού της θεραπείας, αλλά και τα σημαντικά οφέλη που συνεπάγεται για τον ασθενή.

Ιωάννα Καζάκου

Κυρία Καζάκου, η μέθοδος Invisalign αποτελεί μια πραγματική επανάσταση στην ορθοδοντική μετακίνηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τους λόγους, για τους οποίους το Invisalign χαίρει της απόλυτης αποδοχής τόσο των ειδικών όσο και των ασθενών;

Η μέθοδος Invisalign χαίρει της αποδοχής των ειδικών γιατί αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο επίλυσης πολλών ορθοδοντικών προβλημάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα την υγεία των δοντιών και των ούλων, διότι ο ασθενής φορά αφαιρέσιμουςνάρθηκες, οπότε η στοματική υγιεινή είναι σαφώς καλύτερη συγκρινόμενη με τα παραδοσιακά σιδεράκια-brackets.

Εκτόςαπό αυτό,το Invisalign αποτελεί επίσης τηνπλέον αγαπημένη μέθοδο των ασθενών,γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα συγκρινόμενη με τα παραδοσιακά σιδεράκια.Ημέθοδοςείναικυριολεκτικάαόρατη,δεδομένουότιοι ορθοδοντικοίνάρθηκες(μασελάκια)πουχρησιμοποιούνται είναι διάφανοι, κατασκευασμένοι από διαυγές, ισχυρό, ιατρικά εγκεκριμένο, μη τοξικό πλαστικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται καθόλου η κοινωνική ζωή του ασθενούς. Συν τοις άλλοις, η θεραπεία είναι απόλυτα προβλέψιμη. O ασθενής γνωρίζει το αποτέλεσμα προτού ξεκινήσει τη θεραπεία του.Υπάρχει εκτίμηση από την Invisalign Technology, όπου σε συγκεκριμένοvideo φαίνεται το ακριβές αποτέλεσμα μετά τη θεωρητική θεραπεία.

Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς γίνεται ο σχεδιασμός της θεραπείας; Υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθεί με ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα;

Ο σχεδιασμός της θεραπείας γίνεται από τον ιατρό με τη χρήση των εργαλείων που προσφέρει η Invisalign Technology.Αρχικά, ο ιατρόςβγάζειφωτογραφίεςκαι αποτυπώνει την κατάσταση του στόματος έχοντας διαλέξει το σχέδιο θεραπείας που θεωρεί κατάλληλο για τον ασθενή του. Όλα τα δεδομένα ανεβαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα της Invisalign Technology, όπου γίνεται η επεξεργασία τους. Ακολούθως, παράγεται ένα video, όπου φαίνεται ξεκάθαρα πώς θα πορευτεί η θεραπεία, με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, ο ασθενής έχει τη φωτογραφία του με το τελικό αποτέλεσμα πριν καν λάβει την απόφασή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ασθενή και του εμπνέει σιγουριά, διότι η μέθοδος στην ουσία «δεσμεύεται» για το αποτέλεσμα.

Είναι οποιαδήποτε ορθοδοντική θεραπεία εφικτή με τη χρήση της μεθόδου Invisalign;

ΠαλαιότερατοInvisalignήταν αρκετάπεριορισμένοσεπεριστατικά μικρής ορθοδοντικής μετακίνησης, καθώς και σε συγκεκριμένο φάσμα ηλικιών, εφήβους και ενήλικες.Τώρα, πλέον, η μέθοδος έχει εξελιχθεί κατά πολύ.Μπορεί να κριθεί κατάλληλη ακόμη και για μικτούς οδοντικούς φραγμούς,δηλαδή για μικρά παιδιά που έχουν τόσο νεογιλά όσο και μόνιμα δόντια στο στόμα τους, αλλά συνάμα αποτελεί μέθοδο επιλογής δύσκολων μετακινήσεων σε πολύ σύνθετα περιστατικά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουναρκετές περιπτώσειςπουδεμπορούνναθεραπευθούναποκλειστικά και μόνο με το Invisalign.

Πώς είναι η καθημερινότητα των ασθενών με τους νάρθηκες Invisalign; Υπάρχουν, για παράδειγμα,περιορισμοί στην ομιλία; Ο ασθενής νιώθει πόνο;

Η καθημερινότητα τωνασθενών είναι πολύ εύκολη.Δεν επηρεάζει την ομιλία,δεν αλλάζειτηνκοινωνική ζωή τους,είναιεξαιρετικάαισθητικήορθοδοντικήμέθοδος, όπουέχουμετοεπιδιωκόμενο αποτέλεσμα, χωρίς πόνο. Αυτοί είναι και οι περισσότεροι λόγοι, για τους οποίους το Invisalign αποτελεί την κατεξοχήν μέθοδο επιλογής των ασθενών.

Πόσο διαρκεί μια θεραπεία με τη συγκεκριμένη μέθοδο;

Η διάρκεια της θεραπείας κρίνεται από τη βαρύτητα του περιστατικού. Ένα χαμόγελο μπορεί να διορθωθεί ακόμη και σε 3 μήνες, αλλά ένα δύσκολο περιστατικό ενδέχεται να χρειαστεί αρκετά χρόνια. Στο Οδοντιατρικό Κέντρο STOMA, επιλέγουμε το Invisalign, όταν μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε το χαμόγελο του ασθενούς μας σε χρονικό εύρος 1,5 έτους.Διαφορετικά είναι προτιμότερο να συνδυάσουμε παραδοσιακά σιδεράκια – που θα αναλάβει ο Ορθοδοντικός και να ολοκληρώσουμε εμείς το περιστατικό με τους διαφανείς νάρθηκες.

Τι να περιμένει ο ασθενής μετά το πέρας της θεραπείας;

Συγκρίνοντας ο ασθενής την αρχική πρόβλεψη της πρώτης του επίσκεψης με το τελικό αποτέλεσμα, στο τέλος της θεραπείας, θα μπορέσει να επιβεβαιώσει την απόλυτη ακρίβεια του Invisalign, στο δέκατο του χιλιοστού, με την προϋπόθεση, όμως, ο ασθενής να φοράει τους νάρθηκες.