Πώς θα βλέπουμε παραστάσεις και ταινίες αυτό το καλοκαίρι

Μέσα Ιουλίου ξεκινάει η καλοκαιρινή και θεατρική σεζόν εν μέσω πανδημίας. Ήδη οι κινηματογράφοι έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και τώρα δίνονται και οι εντολές για τα θέατρα.

Photo by Keo Oran on Unsplash

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ανακοίνωση που, για να είμαστε ειλικρινείς, μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα ανήσυχους και διστακτικούς, ακόμη και εμάς που λατρεύουμε το θέατρο και τον κινηματογράφο. Διαβάζοντας αναλυτικά την ανακοίνωση, ένα πράγμα αντιλαμβάνεσαι: κάτι έχει φθαρεί από τη μυσταγωγία και την ιεροτελεστία μιας θεατρικής ή κινηματογραφικής εμπειρίας.

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία ζωντανών
θεαμάτων και ακροαμάτων σε ανοιχτούς χώρους με καθήμενους θεατές.
Η λειτουργία των παραπάνω μπορεί να ξεκινήσει ξανά από την 1η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τα
επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.

α) Χώρος
• Οι χώροι διεξαγωγής ακροαμάτων/θεαμάτων θα πρέπει να είναι ανοικτοί.
• Οι χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και
όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια του θεάματος
ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους.
• Η πληρότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 75% των θέσεων. Θα πρέπει να τηρούνται οι
μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Πρακτικά, θα πρέπει ανά δύο θέσεις
το (τρίτο) επόμενο κάθισμα να μην προορίζεται για χρήση, ή να προβλέπεται ανάλογη κενή
θέση/κενός χώρος.
• Σε περίπτωση ομαδικής κράτησης, ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στα τέσσερα (4) άτομα με
κενή θέση/κενό χώρο από την επόμενη κράτηση.
• Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων μεταξύ της σκηνής και της
πρώτης σειράς θεατών.

•Οι διοργανωτές θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να
ορίσουν τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι την επαναλειτουργία των χώρων αυτών και το άνοιγμά τους για το
κοινό κατά την 1η Ιουλίου, οι διοργανωτές των εκδηλώσεων και οι υπεύθυνοι των χώρων
οφείλουν να τους προετοιμάσουν και διαμορφώσουν καταλλήλως καθώς και να
εκπαιδεύσουν το εργαζόμενο προσωπικό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή
λειτουργία και θα προστατεύει τους εργαζόμενους και τους θεατές κατά τη παραμονή τους
σε αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα.
• Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση.
• Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους.
• Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο.
• Προτείνεται επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης
της επόμενης έτσι ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν οι θεατές της πρώτης και να
εισέλθουν οι θεατές της δεύτερης χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται
συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι θα υπάρχει και επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ παραστάσεων/δράσεων.
• Η λειτουργία κυλικείου/bar επιτρέπεται πριν και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων
προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και οι θεατές/ακροατές να μπορούν να κατευθύνονται προς αυτό σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια παραμονής τους. Μετο ίδιο σκεπτικό προβλέπεται να μην υπάρχει διάλειμμα κατά την διάρκεια τωνεκδηλώσεων. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις 1,5 μέτρου στην ουρά, διαθέσιμα αντισηπτικά και να υπάρχει μονοδρόμηση της ροής προς και από το
κυλικείο/bar. Προτείνεται η περισχοίνιση όπου είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ροή του κοινού. Το προσωπικό θα πρέπει να φορά γάντια και προστατευτική μη ιατρική μάσκα, ενώ ενθαρρύνονται οι ανέπαφες συναλλαγές.
• Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος.
• Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε πρόβα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%.Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
• Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες οι οποίοι περιλαμβάνουν:
– Καλό αερισμό
– Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
– Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή
– Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο
δοχείο απορριμμάτων
– Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη
ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
– Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
– Ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου
– Σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας
– Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να
τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
– Τα ντους σε καμαρίνια/αποδυτήρια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
• Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα. Τα καμαρίνια θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς
β) Διεξαγωγή θεαμάτων/ακροαμάτων
• Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου επί σκηνής
• Ειδικά για τις χορωδίες και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις, συναυλίες και άλλες
εκδηλώσεις επισημαίνεται ότι:
-Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και
να χρησιμοποιούν προσωπίδα εφόσον είναι εφικτό
– Συστήνεται η εκτέλεση μοριακού ελέγχου στα μέλη της χορωδίας τουλάχιστον 2 με
3 ημέρες πριν την ημερομηνία συμμετοχής τους σε ζωντανό θέαμα/ακρόαμα
– Συστήνεται η χρήση πυκνωτικών μικροφώνων όπου είναι εφικτό.
– Για πνευστά μουσικά όργανα και για τύμπανα θα πρέπει να τηρείται απόσταση 2 μέτρων,
ενώ για χάλκινα πνευστά θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον ατομικό διαχωριστικό από
Plexiglas
• Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο
• Για τα τύμπανα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η μεμβράνη με τη δόνησή της κατά τη χρήση των μπαγκετών μπορεί να δημιουργήσει αεροζόλ (δυνητικά μολυσμένο) που θα εισπνεύσει ο καλλιτέχνης και οι παρακείμενοί του, επομένως θα πρέπει να γίνεται και σε αυτά σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση βάσει οδηγιών του κατασκευαστή.
• Εάν σε μία θεατρική σκηνή απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι
υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά την παρουσία τους επί σκηνής,
και η επαφή να είναι πολύ σύντομη. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο
ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλου ηθοποιού.
• Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζ κ.λπ.:
– Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες που τα φορούν μόνο και οι
καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοι τους
– Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα και τα κοστούμια θα
πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά καλύμματα.
– Τα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τη χρήση, ειδικά σε
περίπτωση διπλής διανομής όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του ενός ατόμου.
– Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί
επαρκή χώρο εργασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση του 1,5 μέτρου.
– Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση
προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής
ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά
τίποτα να μην είναι κοινό.
– Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναι κοινά
– Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λπ. θα πρέπει να φορούν
υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη
ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε
περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του,
θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις αποστάσεις

γ) Κοινό
• Το κοινό συστήνεται να φορά μη ιατρική μάσκα και να χρησιμοποιεί αντισηπτικό
αλκοολούχο διάλυμα (70%)
• Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό
του από το χώρο της εκδήλωσης.
• Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου.
Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από ταξιθέτες/ταξιθέτριες, και ιδανικά η σταδιακή άφιξη του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των θεατών στους χώρους των εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.

– Η χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή κατά την είσοδο και μέχρι την τοποθέτηση κάθε θεατή στην θέση του καθώς και κατά την έξοδο του, είναι υποχρεωτική.
• Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά
του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες
πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης)
• Όπως προαναφέρθηκε, δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα, τόσο προκειμένου να μην
δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος για την απολύμανση και
τον καθαρισμό του χώρου.
• Ως προς τα εισιτήρια προτείνεται:
• Εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου (σοβαρή σύσταση)
• Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner)
• Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ – Στα ταμεία θα πρέπει να τηρείται
ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου
•Αποφυγή δυνατότητας αγοράς εισιτηρίων επιτόπου – επιθυμητή είναι η προαγορά,
καθώς αλλιώς θα καταστεί δυσχερέστερο το έργο της ταξιθεσίας αλλά και θα
παρατηρηθούν μεγάλες ουρές στα ταμεία.
• Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)
• Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα ατομικά
μπουκάλια κ.ο.κ. θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές συσκευασίες.

leave a reply

Your Review